Start

witamy

Lokale

mapa_lodziarni

Dobra, przyznajemy się — nasz chytry plan to zawładnięcie światem i uzależnienie wszystkich od naszych słodkich rarytasów. Na dobry początek: Wrocław i Nysa. Każdego ranka z naszych magazynów świeżutkie lody odważnie wyruszają w podróż do pięciu lodziarni, gdzie nasi pracownicy już tanecznymi ruchami przygotowują się, by nieść małym i dużym światło smacznej i odżywczej nadziei. Chcecie się sami przekonać? Przyjdźcie, usiądźcie i — pałaszujcie!

Wrocław / Bulwar Dedala 11a

zaslepkaOd niedawna na Bulwarze Dedala, wbrew mitycznej nazwie, fruwamy wysoko ze smakowymi wrażeniami.  Lody, kawa i czekolada pobudzają klientów z okolicy w naszym największym jak dotąd wrocławskim lokalu. Kto więc ma ochotę na odrobinę lub całe mnóstwo słodyczy, niech wypatruje naszego szyldu!

Godziny otwarcia:
Pon.-Niedz. 10:00 – 20:00

51.126806816.9658987Zobacz na mapie

Wrocław / Wita Stwosza 15

lokalWe Wrocławiu starówka taka ładna, że bardzo niegrzecznie byłoby nie pozwolić łączyć radości z niej i naszych przysmaków równocześnie. A tak, proszę bardzo, kawa, lody, czekolada, a zimą także naleśniki i gofry — wszystko z posmakiem barokowej i modernistycznej architektury. Mniam!

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 7:00 – 19:00
Sb.-Niedz. 12:00 – 19:00

 

51.10969417.036537Zobacz na mapie

Wrocław / Hubska 72c

hubskaMatka wszystkich baldunowych lodziarni, od początku wyznaczająca słodkie trendy we Wrocławiu. Pełna oferta naszych specjałów w okolicy jedynego i niepowtarzalnego Browaru Mieszczańskiego. Nie sposób nie trafić — idźcie za zapachami i szukajcie podekscytowanej kolejki.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 7:00 – 20:00
Sb.-Niedz. 10:00 – 20:00

51.08984317.044803Zobacz na mapie

Nysa / Rynek 8

nysaJeśli jeszcze wątpicie w widoki na nasz podbój świata, sprawdźcie tylko, jak radzimy sobie we wdzięcznej Nysie. Kto szuka, nie pobłądzi, bo jesteśmy w samym rynku. A delikatna czekolada, pachnąca kawa, no i oczywiście nasze lody spod znaku puro sano© gwarantują, że szukać warto.

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 08:30 – 18:00
Sob.-Niedz. 10:00 – 18:00

50.47340817.333678Zobacz na mapie

Zdrowie

Dla nas tylko to dobre, co najlepsze. Czyli — musi być nie tylko przepysznie, ale też w stu procentach zdrowo i naturalnie!
Jaki jest sekret tego połączenia?

Inulina / Naturalny prebiotyk

inulina

Puro Sano

puro-sano

Higiena Gałkownicy

Najwiecej bakterii w lodziarni czai sie na gałkownicach. Dobrze o tym wiemy. Dlatego po każdym użyciu nasze gałkownice myte są czystą wodą pod ciśnieniem!

higiena

Sorbety / Smak prawdziwych owoców

sorbety

Pasty / Magia prawdziwych orzechów

pasty

Aktualności

Serdecznie zapraszamy, sprawdźcie, co nowego wyrosło na inulinowo-witaminowej diecie Balduno. Uwaga: w trosce o dobro naszych klientów zapewniamy gwarancję świeżości i jakości naszych aktualności!

Regulamin akcji „Pełna miska, pełny talerz!”

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Pełna miska, pełny talerz!”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Fundacja FUNDACJA WĘGIELEK
Fundacja na rzecz humanitarnego i godnego traktowania zwierząt z siedzibą we Wrocławiu przy Alei Kasztanowej 3A/120.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego we Wrocławiu.

4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie 4 lokali Balduno Manufaktura zlokalizowanych pod adresami: Bulwar Dedala 11a, Hubska 72c, Wita Stwosza 15, Ołtaszyńska 92a/7.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na Fundację Węgielek.

7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 14.11.2016 roku o godz.10:00 i zakończy się (dystrybucja losów) w dniu 04.12.2016 roku o godz.20:00.

8. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
Loteria obejmuje sprzedaż losów o łącznej liczbie 1200 sztuk. Cena jednego losu wynosi 5 zł. Poszczególne losy oznaczone są kolejnymi numerami począwszy od 1 do 1200.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów
a) Sprzedaż losów rozpocznie się 14.11.2016 roku o godz.10:00 do wyczerpania losów, zakończy się natomiast 04.12.2016 roku o godz.20:00.
b) Sprzedaż losów realizowana będzie w lokalach Balduno Manufaktura zlokalizowanych pod adresami: Bulwar Dedala 11a, Hubska 72c, Wita Stwosza 15, Ołtaszyńska 92a/7.

10. Uczestnicy loterii fantowej
a) Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
b) W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
c) Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.
d) Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej
Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) zakup losu w jednym z miejsc określonych w punkcie 9 regulaminu
b) wrzucenie losu do odpowiednio zabezpieczonego pojemnika mieszczącego się w jednym z miejsc określonych w punkcie 9 regulaminu. Każdy wskazany lokal ma własny zabezpieczony pojemnik
c) każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia dowolnej liczby losów. Podczas losowania może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

12. Nagrody loterii fantowej
a) Nagrodą w loterii jest voucher wartościowy lub ilościowy do jednego z wrocławskich punktów gastronomicznych
b) Pełna lista nagród została wskazana w załączniku do niniejszego regulaminu
c) Procentowa wartość nagrody w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów wynosi 65%
d) Fundatorem nagród są podmioty wyszczególnione w załączniku do regulaminu.

13. Miejsce i termin losowania nagród
a) Losowanie nagród odbędzie się w dniu 06.12.2016 r. o godz. 17:00 w lokalu Balduno Manufaktura mieszczącym się pod adresem Bulwar Dedala 11a.
b) Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów zebranych do czterech pojemników opisanych w punkcie 9 niniejszego regulaminu.
c) Losowanie nagrody zostanie przeprowadzone przez losową osobę/osoby wskazaną/wskazane przez Organizatora spośród widowni.
d) Nad prawidłowością losowania będzie czuwała Komisja „Pełna miska, pełny talerz!” powołana przez, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
e) Wygrany los będzie odczytany dwukrotnie przez prowadzącego imprezę. Warunkiem przyznania wylosowanej nagrody jest posiadanie przez uczestnika fragmentu losu potwierdzającego wygraną. W przypadku próby wręczenia losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i nie wyda nagrody.
f) Osoba, która się nie zgłosiła może odebrać swoją nagrodę w terminie 7 dni od dnia losowania w lokalu Balduno Manufaktura przy Bulwarze Dedala 11a. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie losu. Organizator zobowiązuje się powiadomić nieobecnego zwycięzcę za pomocą wiadomości e-mailowej/drogą telefoniczną, zależnie od danych kontaktowych, które wskazał uczestnik. Nagroda nieodebrana w ciągu 7 dni roboczych, przepada.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
a) W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Pełna miska, pełny talerz”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
b) Komisja Loterii „Pełna miska, pełny talerz!”” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego
a) Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii w Biurze Zawodów oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu wręczenia nagrody.
b) Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
c) Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
d) Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Pełna miska, pełny talerz!”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

Załącznik nr 1, lista fundatorów nagród

 1. Zaproszenie dla dwóch osób do lokalu Dobra Karma na dowolne danie do 50 zł brutto; łączna wartość nagród – 100 zł brutto.
 2. Zaproszenie dla czterech osób do lokalu Olszewskiego 128 na dowolne danie do 50 zł brutto; łączna wartość nagród – 200 zł brutto.
 3. Zaproszenie dla jednej osoby do lokalu Eliptic Bistro na dowolne danie do 50 zł brutto; łączna wartość nagród – 50 zł brutto.
 4. Zaproszenie dla dziesięciu osób do lokalu Niezły Dym na dowolną pizzę; łączna wartość nagród – 270 zł brutto.
 5. Zaproszenie dla jednej osoby wraz z osobą towarzyszącą do lokalu Panczo na dowolnie skomponowaną kolację; łączna wartość nagród – 50 zł brutto.
 6. Zaproszenie dla pięciu osób do lokalu Pieczona Papryka na dowolną pizzę; łączna wartość nagród – 150 zł brutto.
 7. Zaproszenie dla dziesięciu osób do lokalu Ogień na dowolną pizzę; łączna wartość nagród – 300 zł brutto.
 8. Zaproszenie dla dwudziestu osób do lokali Balduno Manufaktura (Wita Stwosza 15, Bulwar Dedala 11a, Hubska 72c) na dowolny deser lub gofrożka; łączna wartość nagród – 329 zł brutto.
 9. Zaproszenie dla dwóch osób do lokalu Ahimsa na dowolne danie; łączna wartość nagród – 50 zł brutto.
 10. Zaproszenie dla dwóch osób do lokalu Najadacze na dowolne danie fastfood; łączna wartość nagród – 45 zł brutto.
 11. Zaproszenie dla dwóch osób do lokalu pizzeria Novacento na dowolną pizzę; łączna wartość nagród – 45 zł brutto.
 12. Zaproszenie dla dwóch osób do lokalu Vega Bar na dowolne danie obiadowe; łączna wartość nagród – 30 zł brutto.
 13. Zaproszenie dla dwudziestu osób do lokalu Vega Life na dowolne danie obiadowe lub sałatkę; łączna wartość nagród – 300 zł brutto.
 14. Zaproszenie dla dziesięciu osób do lokalu Coffe&More by Vega Life na dowolny napój; łączna wartość nagród – 120 zł brutto.
 15. Zaproszenie dla dziesięciu osób do lokalu Bałkan Burger na dowolnego pojedynczego burgera; łączna wartość nagród – 200 zł brutto.
 16. Zaproszenie dla dwudziestu osób do lokalu ZZ Top na zupę średnią krem bądź domową (10 sztuk) oraz dowolną zapiekankę z menu (10 sztuk); łączna wartość nagród – 200 zł brutto.
 17. Zaproszenie dla dziesięciu osób do lokalu Malarska 25 na dowolną pizzę (6 sztuk) orz na dowolne danie główne (4 sztuki); łączna wartość nagród – 340 zł brutto.
 18. Zaproszenie dla dziesięciu osób do lokalu Rock Burger na dowolnego burgera; łączna wartość nagród – 160 zł brutto.
 19. Zaproszenie dla dziesięciu osób do lokalu Frytki&SOS na podwójną porcję frytek wraz z dowolnym sosem; łączna wartość nagród – 140 zł brutto.
 20. Zaproszenie dla piętnastu osób do lokalu Piec na Szewskiej na dowolne danie (10 sztuk) oraz na danie dnia (5 sztuk); łączna wartość nagród – 250 zł brutto.
 21. Zaproszenie dla trzech osób do lokalu Green Bus na dowolną średnią pizzę bądź burgera; łączna wartość nagród – 55 zł brutto.
 22. Zaproszenie dla dwóch osób do lokalu Żyzna na dowolne danie; łączna wartość nagród – 50 zł brutto.
 23. Zaproszenie dla trzech osób do lokalu Brylantowa 16 na dowolny makaron; łączna wartość nagród – 111 zł brutto.
 24. Zaproszenie dla dwóch osób wraz z osobą towarzyszącą do lokalu Central Cafe na dowolne śniadanie; łączna wartość nagród – 120 zł brutto.
 25. Zaproszenie dla dwóch osób do lokalu Zenka na dowolne dania do 100 zł brutto; łączna wartość nagród – 200 zł brutto.
 26. Zaproszenie dla trzech osób do lokalu Baszta na dowolne danie; łączna wartość nagród – 75 zł brutto.

poszukiwany cukiernik

Znacie może kogoś, w czyich rękach zwykła śmietanka i odrobina czekolady potrafi się zmienić w ucieleśnione marzenie każdego podniebienia? A może Wasz znajomy słynie z tego, że zaprasza się go na absolutnie każde przyjęcie, bo piecze ciasta, na sam widok których ślinka zaczyna mało dyskretnie kapać na logo_BaldUNo_3_1340x1340pxdywan? W takim razie tak się śmiesznie składa, że znacie wymarzonego przyszłego cukiernika w Balduno! Zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń na kadry@balduno.pl — naprawdę warto :) Gwarantujemy absolutnie genialną atmosferę, zacne wynagrodzenie, dostęp do różnorakich pakietów, no i możliwość tworzenia zdrowych i pysznych lodów dla naszych ukochanych smakoszy! Interesują Cię szczegóły? Sprawdź TUTAJ.

warsztaty dla dzieci

Uwaga, uwaga! Mamy ważną wiadomość dla wszystkich baldunowiczów młodych nie tylko duchem, ale też ciałem! Chcielibyście nauczyć Wasze pociechy, cóż to takiego ten kakaowiec i jak samodzielnie przygotować zdrową, pyszną i przepiękną tabliczkę czekolady? Wasze życzenie jest dla nas rozkazem! :) Specjalnie dla naszych ulubionych milusińskich z nowym rokiem ruszamy w Balduno z nowym cyklem warsztatów — “Wyprawa do Czekoladowej Krainy”. Razem z naszą przesympatyczną animatorką Olą zaplanowaliśmy między innymi:warsztaty_czekoladowe

 • słodki poczęstunek
 • zabawę integracyjną
 • opowieść o historii kakaowca i czekolady
 • własnoręczną dekorację czekolady
 • zagadki, quizy i rebusy

Każdy z małych uczestników po zakończeniu każdego z warsztatów będzie mógł zabrać do domu własnoręcznie udekorowaną tabliczkę czekolady oraz Dyplom Małego Mistrza Czekolady.

Chcecie zaserwować swoim dzieciom słodką edukację? Większe grupy zapraszamy do kontaktu na adres info@balduno.pl — na pewno uda się znaleźć jakiś odpowiedni termin. Dla osób prywatnych przygotowaliśmy za to zajęcia weekendowe. Widzimy się w co drugi weekend o godzinie 9.00 w kawiarni na Hubskiej. Spotkanie potrwa około 1,5 godziny. Start — już 9 stycznia!
Pamiętajcie, że obowiązują wcześniejsze zapisy. Magda, opiekunka warsztatów, czeka na Wasze zgłoszenia lub pytania pod adresem m.ciezka@baludno.pl.

Cena dla jednego dziecka: 15zł
Rodzice i opiekunowie: wstęp wolny

Pokaz więcej

Kontakt

Macie apetyt na świeże wiadomości? Chcecie podzielić się zawrotem głowy po skosztowaniu nowego smaku lub poradzić, co możemy zrobić, by było jeszcze lepiej? A może po prostu stęskniliście się i chcecie usłyszeć baldunowy głos? Bez względu na powód — koniecznie się odezwijcie!

contactObsługa klienta

info@balduno.pl

contact1Dołącz do zespołu

kadry@balduno.pl

contactWspółpracuj z nami

b2b@balduno.pl